Mødeplan – Bestyrelsesmøder, Årsmøde, Medlemsmøder i 2020

Bestyrelsesmøder
Lørdag den 18. januar – Idrættens Hus
Onsdag den 11. marts (Skype)
Søndag den 19. april
Onsdag den 27. maj (Skype)
Søndag den 23. august
Onsdag den 16. sept. (Skype)
Søndag den 25. oktober
Søndag den 22. november

Årsmøde
Søndag den 15. november

Medlemsmøder:
Søndag den 1. marts – Vest
Lørdag den 3. oktober – Øst

Disse datoer bedes alle føre i kalender. Enkelte møder kan blive aflyst, såfremt
der ikke er emner til dagen.