Mødeplan – Bestyrelsesmøder, Årsmøde, Medlemsmøder i 2020

Bestyrelsesmøder
Lørdag den 18. januar – Idrættens Hus
Onsdag den 11. marts (Skype)
Søndag den 19. april
Onsdag den 27. maj (Skype) FLYTTET TIL FACE 2 FACE Møde i DIF 7/6-2020
Søndag den 23. august
Onsdag den 16. sept. (Skype)
Søndag den 25. oktober
Søndag den 22. november

Årsmøde
Søndag den 15. november

Medlemsmøder:
Søndag den 1. marts – Vest
Lørdag den 3. oktober – Øst

Disse datoer bedes alle føre i kalender. Enkelte møder kan blive aflyst, såfremt
der ikke er emner til dagen.