Til alle danse interesserede

AFLYST PÅ GRUND AF MEGET FÅ TILMELDINGER

Der indkaldes til medlemsmøde for alle interesserede – både dansere, forældre og bestyrelsesmedlemmer (tilsvarende møde blev holdt i vest i foråret).

den 30. oktober kl. 19 i Idrættens Hus.

På mødet kan man komme med diverse input.

Der kan ikke vedtages noget, men man kan komme med forslag, som så vil blive behandlet af bestyrelsen.

VI håber rigtig mange tager mod dette tilbud, selv om det er med kort varsel.

Jeg vil gerne have en tilmelding med hvor mange der kommer fra hver klub af hensyn til lokalebestilling.

Med venlig hilsen 

Karen Pedersen

Formand