Miniturnering

 

DS miniturnering – et nyt koncept for turneringer for børn og begyndere

 

Formål:

At introducere børn til turneringer med udgangspunkt i danseglæden og nærheds konceptet, som afvikles en formiddag i rimelig afstand fra hjemmet, således at det overskues i en travl hverdag.

At rekruttere dansere fra SFO undervisningsforløb

 

Koncept beskrivelse:

Der skal i efteråret 2021 afholdes 2 pilotprojekter ud fra nedenstående koncept. I 2021 giver DS arrangerende klub et tilskud på ca. 5000 kr til afholdelse af hver af disse pilotprojekter. Herefter evalueres konceptet og eventuelle justeringer etableres.

Målet er at kunne afholde turneringer mange forskellige stedet i landet, således at kørsel til turneringen minimeres. Turneringen skal kunne afvikles på maks. 3-4 timer og foregå i hyggelige,ikke for store lokaler.

Der uddeles den samme medalje til alle deltagerne i single og par turneringerne samt diplomer ud fra en præfabrikeret skabelon.

Den afholdende klub starter dagen ud med en fælles opvarmningsdans, som skaber fællesskab på tværs. Her kan skole OL dansen evt. også bruges.

 

Under hele dagen bør der fokuseres på, det at have det sjovt og danseglæden fremfor konkurrenceelementet. Dette gøres blandt andet ud fra kåring af salens bedste heppekor, en præmie til den deltager, som har taget flest publikummer med samt en kåring af den danser som har bedst udstråling på gulvet. To førstnævnte kåres af turneringslederen. Sidstnævnte kåres af dommerne.  Ligeledes opfordres der til at arrangør gør salen hyggelig og interessant for målgruppen fx via popcornsmaskine, røgmaskine (kan fx bruges under fremføring af den kreative klubdans) eller lignende. DS har 2 “rekvisit kasser” til brug ved afholdelse af disse turneringer, en i øst og en i vest. Brug ligeledes gerne årstidens højtider som festlige indslag, som børnene kender fra andre sammenhænge (fx besøg af julemanden, udklædning ifm. fastelavn mm. )

 

Danserne kan deltage i op til 3 turneringer på samme dag, som er beskrevet nedenfor. Der benyttes de samme 3 dommere over hele dagen. Dommerne er DS uddannede dommere, som introduceres af turneringslederen for miniturneringernes bedømmelseskonceptet på forhånd.

 

Speakeren skal på dagen tælle takten på niveau 1 og 2 samt minde parrene om, hvordan man går rigtigt ind og ud af gulvet på en pædagogisk og guidende måde.

 

Turneringen arrangeres af en DS klub ud fra dette koncept, men er åben for alle dansere uanset forbunds tilknytning.

 

3 discipliner til samme turnering

Single og pardans turnering: 

Som deltager til miniturneringerne kan du stille op i både single og parturneringen eller begge dele. Konceptet er det samme for de to turneringer.

 

Dommerne skal bedømme kompetencer frem for at tildele deltagerne resultater.

På niveau 1 danses der Cha cha og vals, uden tøjskift

På niveau 2 danses der cha cha, jive, vals og quickstep, uden tøjskifte.

 

På begge niveauer bedømmer dommerne følgende 4 kompetencer:

 • Fodarbejde:
  • Hæl tå
  • Retninger
  • Mønstre/ forståelse af trin – Kan man genkende trin.
 • Musikalitet
  • Takt
 • Holdning
  • Forståelse for egen kropsholdning
  • Holdning/ balancen med partner
 • Rumforståelse
  • Danser parret den rigtig vej rundt

Der danses efter DS´s aldersinddelinger; Børn 1, børn 2, junior 1 og junior 2.

 

Der er ingen tøjregler, men vi opfordre til almindeligt danse træningstøj.

 

Danseren/danseparret tilmelder sig udelukkende ved navn og mailadresse, som de kan kontaktes på.

Bedømmelse af par og single turneringerne:

Dommerne vurderer danseren/parrene inden for hver kompetence på en skala fra 1-3, hvor 1 er yderst tilfredsstillende, 2 er tilfredsstillende og 3 er bestået.

Inden diplom uddeling udregnes hver dansers/dansepars gennemsnitlige karakter, som noteres indenfor hver kompetence samt i en samlet præstationsscore på diplomet.

Danseren/danseparret modtager et gulddiplom, hvis den samlede præstationskarakter er < 1,5

Danseren/danseparret modtager et sølvdiplom, hvis den samlede præstationskarakter er < 2,5

Danseren/danseparret modtager et bronzediplom, hvis den samlede præstationskarakter er > 2,5

Alle præmieres derudover med en medalje

 

Den kreative klubdans

Som et led i at styrke fællesskabet og involverer børnene i turneringen tilbydes alle ligeledes at kunne deltage i den kreative klubdans. Skoler, som deltager i DS skoleprojekt, kan også deltage.

Klubben/ SFOén tilmelder et hold med min. 5 deltagere og maks. 20 deltagere. Der kan laves junior hold (junior 1 + 2) og børnehold (børn 1 og 2) jf. DS aldersopdelinger.

Ved tilmelding opgiver holdet, hvilket holdnavn de vil have, deltagernes navne og fødselsår samt en kontakt mail, som holdet kan kontaktes på.

 

På dagen trækkes der 3 billeder fra DABEDA ”billede æsken”, som hvert hold skal inkludere i deres egen kreative dans. Dansen skal afsluttes med et en opstilling, hvor der tages et crew billede.

DS har på forhånd udvalgt hvilken en sang, som der skal danses til.

Sangen spilles gentagende gange i ialt 15 min, mens holdene hver især laver deres egen dans udfra ovenstående kriterier. Speakeren fortæller, når halvdelen af tiden er gået, og når sangen spilles for sidste gang. Holdets egen dans må maks være 1 min lang inkl. crew billed.

 

Når holdene ikke danser sidder de på gulvet og hepper på de andre hold.

De tre dommere skal efter alle holdene har været på blive enige om, hvilket hold der har lavet den bedste præstation ud fra ovenstående parametre. Dommerne præsenterer og begrunder afsluttendes deres valg. Dette hold præmieres.

 

Ved spørgsmål er du velkommen til  at kontakt ATK projektleder Mette Elkjær på mette@sportsdans.dk