Mødeplan for DS’ bestyrelse 2020

Bestyrelsesmøder
Søndag den 24. januar – (ændret til Teams grundet Covid-19)
Onsdag den 17. marts – (Teams)
Søndag den 2. maj – (Teams)
Søndag den 13. juni
Søndag den 22. august
Søndag den 26. september (Teams)

Møder kan blive aflyst, såfremt der ikke er emner til dagen.

Årsmøde
Søndag den 14. november

Orienteringsmøde om sammenlægning til nyt forbund – Dans Danmark
1. eller 2. maj specifik dato følger