Bestyrelsen

Danmarks Sportsdanserforbunds bestyrelse er sammensat af følgende personer:

Fra DS Forretningsudvalg
Karen Pedersen, Formand
Anne Katja Mikkelsen, Kasserer
Thomas Nielsen, Næstformand

Repræsentanter fra udvalgene:


Jesper Lyhne, Breddeudvalget
Jimmi Kristensen, Turneringsudvalget
Kirsten Vejlby Sørensen, Dommerudvalget
Davith Hegaard, Medieudvalget
Micki Chow, Eliteudvalget
Martino Zanibillato, Professional Division

Kontakt

Fra Region Vest:
Formand
2 medlemmer

Kontakt

Fra Region Øst:
Formand
2 medlemmer

Kontakt

Aktivrepræsentant
Sandra Sørensen

Kontakt