DSØ

Regionerne er ansvarlige for opdatering og vedligeholdelse af officielle adresser på hjemmesiden.

Ansvarlig for regional resultatformidling i samarbejde med mediekoordinator.
Kontaktperson til klubber i regionen.
DIF medlemsregistrering omkring klubber i regionen.

 

DSØ

Formand
Micki Berg Chow
Telefon: 27 26 01 11
E-mail: dsoe@sportsdans.dk

Næstformand
Jørgen Larsen
Telefon: 45 88 93 48
Mobil: 40 30 08 09
E-mail: jorgen.larsen@c.dk

Kasserer
Gitte Aalborg
Mobil: 31 65 88 76
E-mail: 2007gaa@gmail.com

FU-Medlemmer
Susanne Lincke Funch
Finn Madsen
Andreas Bodum Jørgensen
Jesper Lyhne

Supleanter
Davith Hegaard

 

Vedtægter for DSØ