Organisationsprojekt

Som del af det strategiske arbejde med DIF arbejder DS frem til 2021 på at udvikle organisationen. Formålet er at DS:

1. skal være et moderne specialforbund og
2. skal skabe en samlende organisation for al dans i Danmark.

I den forbindelse er der nedsat nogle projekter:

Kommisorium for organisationsprojektet – Sammen står vi stærkere

Organisationsgruppe

Karen Pedersen, Danmarks Sportsdanserforbund
Micki Chow, Danmarks Sportsdanserforbund
Jan Todsen, Folkedans Danmark
Mette Baltsersen, Folkedans Danmark

Mødereferater:

 

Følgegruppe

Karen Pedersen, Danmarks Sportsdanserforbund
Jan Todsen, Folkedans Danmark
Bo Royen, Dansk Senior Dans
Mark Poulsen, Traditionel Square & Contra Dance Danmark

 

Projektgruppe for intern organisationsudvikling

Forlag om nedlæggelse af regioner: Et forbund i bevægelse

Karen Pedersen for DS
Micki Chow for DSØ
Kirsten Sørensen for DSV