OPDATERET – Tidsplan og afviklingsforhold – 1. Rangliste Latin og Kombi Ynglinge, Voksne

OPDATERET – ÆNDRINGER MARKERET MED RØDT

Danmarks Sportsdanserforbund er glade for at kunne invitere til 1. Rangliste Latin, samt Kombi for Ynglinge og Voksne, og med afsæt i den glædelige situation, at man fra myndighedernes side har haft fokus på, at sørge for idrætten undtages i særlige tilfælde fra de generelle retningslinjer  og restrikstioner under COVID-19 pandemien.

 • Se opdateret tidsplan HER

SKAL LÆSES INDEN MAN MØDER OP I HALLEN

VIGTIG INFORMATION OMKRING RETNINGSLINJER FØR, UNDER OG EFTER TURNERINGEN

Undtagelserne for retningslinjerne og restriktionerne sætter dog ikke alle regler ud af spil, hvorfor der er nogle forhold og retningslinjer, som vi har været nødt til at tage højde for i forbindelse med tidsplan og selve afviklingen. Derfor kommer her nogle retningslinjer, som vi skal beder alle om at overholde og efterleve, dette gælder såvel dansere, officials, trænere og publikum – både før, under og efter turneringen:

Generelt:

 • Alle skal bære mundbind eller visir ved ankomst og afgang
  • Undtagelse herfor er
   • nedsat bevidsthedsniveau
   • fysisk svækkelse
   • mental svækkelse
   • andre årsager, hvor man ikke er i stand til at bruge visir eller
    mundbind
 • Dørene åbner kl. 11.45 – Turneringsstart kl. 13.00
  • Er der kø ved indgangen til hallen, så hold afstand til hinanden og klump ikke sammen
  • Hjælp hinanden til at overholde myndighedernes retningslinjer for ophold i det offentlige rum
  • Hyppig håndvask eller brug af håndsprit
  • Hold afstand til hinanden
  • Følg myndighedernes anbefalinger om at begrænse antallet af personer, man omgås
  • Overhold retningslinjer for maks. antal personer i andre rum end selve hallen
   • Herunder omklædningsrum, cafeteria mv.

Publikum:

 • Entrébilletter
  • For at sikre retningslinjer, som afstand og siddepladser til alle, skal billetter bestilles og betales på forhånd
   • Billetter bestilles hos Karen Pedersen Telefonisk tlf. 40766147 eller mail:
    k-pedersen@post.tele.dk
   • Bestillingen er gældende, når man har betalt for pladserne.
 • Tilskuere skal i al væsentlighed være siddende på faste pladser med retning mod turneringsgulvet, når man befinder sig i hallen.  Dvs. man som tilskuer ikke må stå op. Ønsker man strække ben, skal man bevæge sig udenfor hallen.
  • Med en fast plads forstås, at man under hele turneringen benytter samme plads
  • Mundbind eller visir må kun tages af, når man sidder på sin plads
 • Alle skal bære mundbind, fra det øjeblik man rejser sig, og bevæger sig rundt i salen til for at gå på toilettet, i Cafeteria eller anden bevægelse for at gå udenfor hallen

Dansere:

 • Alle dansere ankommer i god tid inden turneringsstart for registrering og afhentning af rygnummer
 • Alle dansere finder en fast plads i hallen indenfor det afskærmede område, som er tildelt til danserne
 • Der vil IKKE være fælles indmarch
 • Tidsplanen er lagt, så forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes, hvorfor der derfor er lidt retningslinjer der skal overholdes i den forbindelse:
  • Dansere, som har afsluttet deres række og er færdige med at danse, og ønsker at opholde sig i hallen skal være klædt om til civilt tøj, og kan herefter være til stede i hallen som publikum
  • Dansere som starter senere (Voksne) end turneringsstart kan først klæde om efter præmieoverrækkelse af første afdeling (i pausen imellem første og anden afdeling)
   • Disse dansere er at betragte som tilskuere indtil da
 • Mundbind eller visir skal IKKE benyttes i forbindelse med man er aktiv turneringsdanser under turneringen – dvs. når man er omklædt og i turneringstøj og er i aktivitet – dog skal det bæres til og fra omklædning

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til en eftermiddag i dansens tegn.

På vegne af Danmarks Sportsdanserforbund

Jimmi Engelund Kristensen
Ansvarlig for Turneringsafdelingen

About Danmarks Sportsdanserforbund

View all posts by Danmarks Sportsdanserforbund →