VIGTIGT!! Kvalifikationskrav til DM 2020 og 2021

VIGTIGT


Kvalifikationskrav til DM 2020 og 2021

For at sørge for, der ikke er nogen par der kommer i klemme i reglerne for kvalificering til DM, og grundet Corona er DM flyttet, og derfor er turneringsåret også lidt specielt i forhold til reglement.

Derfor kommer her en præcisering af reglerne:

DM 2020

Adgangskrav er med udgangspunkt i, at DM lå på oprindelig afholdelsestidspunkt i marts.

DM2021

VIGTIGT VIGTIGT:
1. Rangliste Standard der er adgangsgivende til DM 2021 ligger den 12. september 2020. Så som specialistpar i Standard International, i aldersgrupperne; Junior 2, Ynglinge, Voksne og Senior I, så skal man deltage i denne turnering for at være kvalificeret til DM 2021.

HUSK: Breddeudvalget afholder GRATIS Breddeaktivitet i forbindelse med Ranglisten 12. september i Insero Atrium, Langmarksvej 53, 8700 Horsens, hvor Lasse Ødegaard, Norge og Justyna Hawkins, Polen vil afholde 2 workshops efter turneringens afslutning, og vil have en længde af 2 X 60 min. Imellem de 2 workshops vil der være en 15 min. pause, hvor der vil være forfriskninger. De to workshops henvender sig alle par, som deltager i Rangliste turneringen i Horsens og som IKKE er med i kraftcenter, Brutto eller Elite truppen. Se nærmere omkring tilmelding i andet nyhedsopslag – Klik her

Krav til deltagelse i DM for DS dansere
Skal have deltaget i:
Latin specialistpar 1. og 2. Rangliste
Standard specialistpar 1. og 2. Rangliste
Kombi par Minimum 1. Latin rangliste + 1. Standard Rangliste + 1 Kombi rangliste

Adgangskrav er med udgangspunkt i udmeldingen i januar 2020, hvor Bestyrelsen så sig nødt til agerer ud fra de seneste års udvikling, og sørge for at gøre turneringerne mere attraktive, og spændende, både for publikum og dansere. Hvorfor der efter dialog imellem dansere, via dansernes repræsentant, og elitetræner netværket, såvel bestyrelsen, så blev det besluttet at lave ændringer i turneringssetup for standard og latin dansere.

Ændringerne består i, at der skæres i antallet af ranglister, og der vil fremadrettet være 2 ranglister i latin, 2 ranglister i standard, samt 2 ranglister i 10-dans. Kravet for deltagelse til DM bibeholdes, som det er i dag, hvorfor man som specialist skal stille op til samtlige ranglister, der afholdes imellem 2 DM´er.

For begge DM gælder dispensationsregler nævnt i Turneringsreglementet, og herunder gælder også fravær grundet egen / eller partners konfirmation.