DS er klar til Dans Danmark

På det ekstraordinære årsmøde den 24. september i Middelfart, besluttede de fremmødte klubber at stemme ja til bestyrelsens anbefaling, om opløsning af Danmarks Sportsdanserforbund.

Opløsningen sker som en del af præmissen for at indtræde i den nye fælles danseorganisation Dans Danmark, der stiftes den 3. oktober.

DS fortsætter sine aktiviteter og forpligtelser frem til 31. december, hvorefter Dans Danmark indtræder som specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Efter det stiftende møde i Dans Danmark den 3. oktober, vil klubberne i Folkedans Danmark og Danmarks Sportsdanserforbund modtage yderligere fælles info, med Dans Danmark som afsender.

Danmarks Sportsdanserforbund

På bestyrelsens